ค่าใช้จ่าย


Columbia West College มีคอร์ส ESL (English as a Second Language) และห้องเรียนที่มีคนเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง
เรามีคอร์สเรียนหลากหลายเริ่มจาก ภาษาอังกฤษที่จำเป็นไปจนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ทั้งหมดนี้สามารถทำให้คุณได้บรรลุจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่คุณตั้งไว้ได้

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย และเย็น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ