ค่าใช้จ่าย


Columbia West College มีคอร์ส ESL (English as a Second Language) และห้องเรียนที่มีคนเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง

ช่วงเช้า

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ