Part-Time Programs

เตรียมพร้อมไปกับคอร์ส Part-Time Programs
  • คอร์สเรียนของทางโรงเรียนทั้งหมด เปิดรับเหมือน part-time เช่นกัน

  • พัฒนาความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤทั้งในโรงเรียน ที่ทำงาน และในชีวิตประจำวันได้อย่างไร้ที่ติ เหมาะสำหรับบุคคลที่มาท่องเที่ยวในอเมริกา

  • เรียนรู้เกี่ยวกับการสนทนา,การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ

  • ผู้เรียนสามารถเลือกคลาสเรียนที่เหมาะกับตนที่สุดได้ด้วยตนเอง

เน้นให้นร.ได้ออกความคิดเห็นร่วมกันในคลาสเรียน

พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกได้ในเวลาเดียวกัน

พัฒนาการเรียนรู้ให้แต่ละบุคคล

อาจารย์จะช่วยเสริมสร้างให้นร.ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองในห้องเรียน เพื่อพัฒนาการนำเสนอ และเขียนบทความ

มีกิจกรรมและงานให้ทำอย่างสร้างสรรค์

ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ทั่วเมืองลอสแองเจลิส

คอยติดตามการพัฒนาของนร

อาจารย์จะช่วยดูการพัฒนาของเราผ่านทางการสอบ,การนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานกลุ่ม

เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีและสื่อคือสิ่งสำคัญกับคนเราในทุกวันนั้น โดยที่CWC นร.จะไม่ได้เรียนแค่ในตำรา แต่เราจะใช้สื่อออนไลน์ต่างๆมาช่วยสร้างการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น

สิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าตื่นตาตื่นใจ

ได้รับการช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอย่างไวที่สุด