English Through American Culture

ลงลึกถึงภาษาอังกฤษผ่านวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน

  โปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษและการเข้าใจวัฒนธรรมของชาวอเมริกันยิ่งขึ้น

  ได้รับความรู้และสกิลภาษาอังกฤษที่เน้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน

  เน้นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ความเป็นปัจเจกนิยม หรือ เพลงของชาวอเมริกัน

  เราสอนมากกว่าในหนังสือและสื่อต่างๆ เพราะเราจะมีการเสวนา, ค้นหา และเลือกหัวข้อต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา,ศิลปะต่างๆ, ข่าวปัจจุบัน, สื่อภาพยนต์ต่างๆ หรือแม้แต่ วรรณคดีหรือดนตรี

เน้นให้นร.ได้ออกความคิดเห็นร่วมกันในคลาสเรียน

พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกได้ในเวลาเดียวกัน

พัฒนาการเรียนรู้ให้แต่ละบุคคล

อาจารย์จะช่วยเสริมสร้างให้นร.ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองในห้องเรียน เพื่อพัฒนาการนำเสนอ และเขียนบทความ

มีกิจกรรมและงานให้ทำอย่างสร้างสรรค์

ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ทั่วเมืองลอสแองเจลิส

คอยติดตามการพัฒนาของนร

อาจารย์จะช่วยดูการพัฒนาของเราผ่านทางการสอบ,การนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานกลุ่ม

เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีและสื่อคือสิ่งสำคัญกับคนเราในทุกวันนั้น โดยที่CWC นร.จะไม่ได้เรียนแค่ในตำรา แต่เราจะใช้สื่อออนไลน์ต่างๆมาช่วยสร้างการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น

สิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าตื่นตาตื่นใจ

ได้รับการช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอย่างไวที่สุด