การชำระเงิน


Paypal or Credit Card


To pay with Credit/Debit Card click on "Pay Now", then click on "Create an Account".

[wp_paypal_payment]

Bank Wire Transfer


For bank wire transfers, please contact us!

ชำระเงินด้วยโทรเลข ถ้าคุณประสงค์จะชำระเงินด้วยการใช้โทรเลขนั้น โปรดติดต่อทีมงานเกี่ยวกับรายละเอียด คำนึงไว้ว่าคุณจะได้เป็นผู้เสียค่าดำเนินการของโทรเลขด้วยตนเองทั้งหมด

ติดต่อเรา