Internship in CWC

ทาง Columbia West College

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการฝึกงานกับทางโรงเรียน
ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้ร่วมงานกับคุณ
รายละเอียดต่อไปนี้เป็นรายละเอียดต่างๆ
ในการสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานในครั้งนี้

สิ่งที่จะได้รับ:

Opportunities

-หากมาฝึกงานกับเรา นร.จะได้ certificate รับรองว่าผ่านการฝึกงานจากอเมริกา เพื่อเอาไปใส่ resume พัฒนางานในอนาคตได้

Free tuition

-หากคุณมาฝึกงานกับเรา คุณจะได้ทุนเรียนภาษาฟรี 1 ปี ซึ่งมีมูลค่ากว่า 8,000 $

Experiences

-คุณจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานในฝ่าย Marketing และยังได้พัฒนาภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานจากชาติอื่นๆ

International colleagues

-ที่ Columbiawestcollege คุณจะได้เจอกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ ที่ซึ่งได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างสนุกและเป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด:

-จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสาขา Marketing, หรือที่เกี่ยวข้อง

-กรอกใบสมัครของทางโรงเรียน พร้อมแนบไฟล์งาน campaign

ที่นักเรียนสร้างขึ้นภายใต้หัวข้อ “The Best Strategy to Promote Columbia West

College”

(สามารถส่งงานมาได้ในทุกแบบ เช่น PowerPoint presentation, video clips, report, etc.)

-Download และ ตอบคำถามและข้อมูลต่างๆ พร้อมสแกนและ

แนบไฟล์มาพร้อมกับงานที่นักเรียนจะส่งมาให้กับทางโรงเรียน

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

-มีใจรักในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและชาวต่างชาติ

-สามารถทำวีซ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาได้

**การรับสมัครรอบนี้ นักเรียนสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆได้

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563**

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการฝึกงาน สามารถติดต่อได้ที่ email:

[email protected]


ดาวน์โหลดใบสมัคร