สมัครออนไลน์


ถ้าคุณอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบละ (2021)ให้ผู้ปกครองหรือบุพการีเซ็นรับทราบ
เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว กรุณาเซ็นต์ชื่อและส่งเอกสารมาที่ email: [email protected]

1/5 ข้อมูลส่วนตัว

Separator
Splitter

2/5 กรุณาเลือกโปรแกรมที่ประสงค์จะเรียน

Separator
Splitter

3/5 ข้อมูลส่วนตัว

Separator

ที่อยู่ที่ประเทศของท่าน

Separator
Separator

ประเทศ (US)

Separator
Separator
Splitter

4/5 ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สามารถติดต่อเมื่อมีเหตุการฉุกเฉิน

Separator

บุคคลที่มาด้วยตนเอง

First Dependent

Second Dependent

Third Dependent

Fourth Dependent

(Do not remove) Dummy title 

ที่อยู่อาศัย

บริการรับนักเรียนที่สนามบิน

Separator
Splitter

5/5 อัพโหลดเอกสารของท่าน

Separator
โปรดอัพโหลดเอกสารการสมัคร และ กรอกรายละเอียดให้ครบ ปริ้นท์ และแนบ Affidavit of Support form ในกรณีที่มีผู้สนับสนุนทางการเงินของท่าน
 • สำเนาpassport
 • สำเนาใบรับรองการเรียนระดับชั้นมัธยมหรือมหาวิทยาลัย
 • เอกสารการเงินที่แสดงมูลค่า
  • $18,000 สำหรับ เอกสาร I-20 1 ปี
  • $9,000 สำหรับ เอกสาร I-20 6เดือน
  • $4,500 สำหรับ เอกสาร I-20 3เดือน

หมายเหตุ: เอกสารการเงินต้องมีอายุภายใน3 เดือนเท่านั้น
*สำหรับค่าใช้จ่ายติดตัว ต้องระบุว่ามีประมาณ $3,000

 • สำเนาpassport, เอกสาร F-1ของวีซ่านักเรียน และ เอกสาร I-94
 • เอกสาร I-20 ชุดปัจจุบัน
 • สำเนาใบรับรองการเรียนระดับชั้นมัธยมหรือมหาวิทยาลัย
 • เอกสารการเงินที่แสดงมูลค่า
  • $18,000 สำหรับ เอกสาร I-20 1 ปี
  • $9,000 สำหรับ เอกสาร I-20 6เดือน
  • $4,500 สำหรับ เอกสาร I-20 3เดือน
 • เอกสารสำหรับการย้ายโรงเรียน (รับเอกสารนี้ได้กับทาง CWC)

หมายเหตุ: เอกสารการเงินต้องมีอายุภายใน3 เดือนเท่านั้น
*สำหรับค่าใช้จ่ายติดตัว ต้องระบุว่ามีประมาณ $3,000

 • สำเนาpassport, เอกสาร F-1ของวีซ่านักเรียน และ เอกสาร I-94
 • เอกสาร I-20 ชุดปัจจุบัน
 • เอกสารการเงินที่แสดงมูลค่า
  • $18,000 สำหรับ เอกสาร I-20 1 ปี
  • $9,000 สำหรับ เอกสาร I-20 6เดือน

หมายเหตุ: เอกสารการเงินต้องมีอายุภายใน3 เดือนเท่านั้น
*สำหรับค่าใช้จ่ายติดตัว ต้องระบุว่ามีประมาณ $3,000

Separator
Separator

Separator
Separator
Separator
[bws_google_captcha]