หลักสูตรต่างๆ


โปรดเลือกโปรแกรมที่คุณสนใจและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

Essential English


เลือกระดับและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

Real-World Grammar
DOWNLOAD
Core Skills
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Real-World Grammar
DOWNLOAD
Reading & Writing
DOWNLOAD
Listening & Speaking
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Real-World Grammar
DOWNLOAD
Reading & Writing
DOWNLOAD
Listening & Speaking
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Real-World Grammar
DOWNLOAD
Reading & Writing
DOWNLOAD
Listening & Speaking
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Real-World Grammar
DOWNLOAD
Reading & Writing
DOWNLOAD
Listening & Speaking
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Real-World Grammar
DOWNLOAD
Reading & Writing
DOWNLOAD
Listening & Speaking
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD

Business English


เลือกระดับและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

Business Culture & Communication
DOWNLOAD
Business Culture & Communication
DOWNLOAD
Business Culture & Communication
DOWNLOAD

American Communication


เลือกระดับและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

Communication Skills
DOWNLOAD
Real-World Grammar
DOWNLOAD
Slang & Idioms
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Communication Skills
DOWNLOAD
Real-World Grammar
DOWNLOAD
Slang & Idioms
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Communication Skills
DOWNLOAD
Real-World Grammar
DOWNLOAD
Slang & Idioms
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD

Survival English


เลือกระดับและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

Syllabus / Curriculum Guide
DOWNLOAD
Business Culture & Communication
DOWNLOAD

TOEFL


เลือกระดับและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

TOEFL Evening


เลือกระดับและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

University Preparation


เลือกระดับและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

Program Syllabus
DOWNLOAD
Introductory
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Advanced I
DOWNLOAD
Program Syllabus
DOWNLOAD
Advanced II
DOWNLOAD

English Through American Culture


เลือกระดับและดาวโหลดเพื่อข้อมูลต่างๆ

Discussion & Discovery
DOWNLOAD
American History
DOWNLOAD
Current Events
DOWNLOAD
Film & Television
DOWNLOAD
Literature
DOWNLOAD