University Preparation

เตรียมพร้อมกับการเรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกากับคอร์ส University Preparation Program

  เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและการเรียนมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ

  โปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

  เรียนรู้จากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และการจดบันทึกโน๊ตสำหรับการเรียน การสอบวัดระดับต่างๆ และมาก

  ไปกว่านั้น คุณยังจะมีความสามารถที่จะเรียนในระดับมหาวทิยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน

เน้นให้นร.ได้ออกความคิดเห็นร่วมกันในคลาสเรียน

พัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกได้ในเวลาเดียวกัน

พัฒนาการเรียนรู้ให้แต่ละบุคคล

อาจารย์จะช่วยเสริมสร้างให้นร.ได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองในห้องเรียน เพื่อพัฒนาการนำเสนอ และเขียนบทความ

มีกิจกรรมและงานให้ทำอย่างสร้างสรรค์

ได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมอะไรใหม่ๆ ทั่วเมืองลอสแองเจลิส

คอยติดตามการพัฒนาของนร

อาจารย์จะช่วยดูการพัฒนาของเราผ่านทางการสอบ,การนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานกลุ่ม

เรียนรู้ผ่านสื่อและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีและสื่อคือสิ่งสำคัญกับคนเราในทุกวันนั้น โดยที่CWC นร.จะไม่ได้เรียนแค่ในตำรา แต่เราจะใช้สื่อออนไลน์ต่างๆมาช่วยสร้างการสอนให้น่าสนใจมากขึ้น

สิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าตื่นตาตื่นใจ

ได้รับการช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอย่างไวที่สุด