โปรแกรมภาษาอังกฤษ


ความรู้สึกที่คุณจะได้…

มั่นใจในการพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ผ่อนคลายและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
พร้อมที่จะสอบ TOEFL เพื่อมหาวิทยาลัยในฝัน
เตรียมตัวเพื่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา หรือได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกัน

มีโปรแกรมสำหรับคุณ!

ถ้าคุณต้องการผู้ช่วยในการเลือกโปรแกรม เราสามารถช่วยคุณได้ เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณได้โปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด

Essential English


โปรแกรม Essential English จะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านและเขียน จนคุณคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

Essential English Plus


โปรแกรมนี้จะเหมือนกับ Essential English แต่คุณจะได้เรียนเพิ่มเกี่ยวกับ คำแสลงและสำนวนของชาวอเมริกันแท้ๆ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

American Communication


โปรแกรม American communication จะเหมาะสำหรับนร.ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะหรือศัพท์ที่ชาวอเมริกันใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

English Through American Culture


โปรแกรม English Through American Culture จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวัฒนธรรมอเมริกันอย่างลึกซึ้ง

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

Business English


โปรแกรม Business English เป็นการเรียนภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะทำงานในบริษัทต่างประเทศหรือทำธุรกิจ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

Part-Time Programs


โปรแกรม Part-time เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาไม่มากในการเรียน

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

TOEFL


โปรแกรมTOEFL จะสอนเกี่ยวกับการเตรียมตัวและข้อสอบ TOEFLทั้งหมดจนนร.สอบได้คะแนนที่พอใจ

+ ข้อมูลเพิ่มเติม

Program Schedule